Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2015

20:49
7120 9e2a
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viarecklesss recklesss
20:48
9680 2058
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viazihuatanejo zihuatanejo
20:46
8583 c14c
Reposted fromapatia apatia viacallisia callisia
20:46
Play fullscreen

Winfest Hooping

Reposted fromtush tush
20:43
7561 f52f 500
20:43
4326 5063
20:43
3171 8509
florence!
20:43
8735 311a
20:43
9261 90ff 500
20:42
4519 d1e5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakrainakredek krainakredek
20:42
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaprzeblyski przeblyski
20:42

February 08 2015

19:27
Aż któregoś dnia pojmujesz nagle, że całe twoje życie jest ohydne, nie warte zachodu, jest horrorem, czarną plamą na białym polu ludzkiej egzystencji. Pewnego ranka budzisz się z lękiem, że będziesz żyć.
— "Kraina prozaca" (Elizabeth Wurtzel)
Reposted fromEvowe Evowe viamewantcookie mewantcookie
19:25
Kalmaryzacja <3
Reposted frommarud marud viacats cats
19:24
9447 7f33 500
Reposted fromsoeasy soeasy viaprzeblyski przeblyski
19:23
Reposted fromdobby dobby viaunco unco
19:23
3406 fa75 500
Reposted fromwestwood westwood viaunco unco
19:23
4329 b475
Reposted fromAnnettePorta AnnettePorta viaunco unco
19:23
Jestem zbyt nisko by spadać
— domowe melodie
Reposted frommartinif16 martinif16 viaprzeblyski przeblyski
19:21
1945 0522
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl